Sunnere vekt

Overvekt er knyttet til økt risiko for å utvikle en rekke alvorlige helseproblemer som kan lede til redusert livskvalitet for ditt kjæledyr. Foruten en rekke følgesykdommer assosiert med overvekt fører det også tilstander som er assosiert med økt ubehag og smerte for dyret ditt, som f.eks. overbelastning av ledd og hudproblemer.

Mange eiere synes det er vanskelig å vite hvor mye fôr de skal gi og om kjæledyret har en sunn vekt eller ikke. Dessverre er en stor andel av våre kjæledyr overvektige.

Gjennom vårt “Sunnere vekt program” vil vi sammen med deg lage en plan som tar høyde for ditt kjæledyrs alder, kjønn, rase og aktivitetsnivå.

Planen vil tydeliggjøre hvor mye fôr som skal gis og sette milepæler for et sunt vekttap. Da det er en langsiktig forpliktelse å endre livsstil inkluderer programmet to oppfølgingstimer for å sørge for at dere er på riktig vei og for å hjelpe dere med eventuelle utfordringer eller spørsmål dere har underveis.

Hva er inkludert i prisen

  • Innledende besøk med helse- og tannsjekk, samt grundig gjennomgang av dagens aktivitetsnivå, fôr, body condition scoring, vekt m.m.
  • Vektreduksjonsplan med milepæler og nøyaktige fôrmengder
  • Gratis fôrpakke fra Royal Canin
  • 2x oppfølgningsbesøk med veiing og vurdering av fremgang og evt. justering av plan

Veterinæren for hund og katt

Fullt fokus på ditt dyr